20.11.2010 – Birthday Party – Narozeninová party oslava. rok klubu + narozeniny Fil